Το σχολείο μας

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΣΟΦΑΔΩΝ

(Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Σοφάδων)

Το σχολείο

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Σοφάδων λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2008-2009. Είναι το μοναδικό σχολείο αυτού του είδους και καλύπτει τις ανάγκες όλης της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας.

Συστεγάζεται με το ΕΕΕΕΚ Σοφάδων και το ΕΠΑΛ Σοφάδων σε ένα καινούργιο κτίριο με άρτιες υποδομές, σωστά οργανωμένο και συνεχώς αναβαθμιζόμενο, ώστε να καλύπτει τόσο τις μαθησιακές, όσο και τις λειτουργικές ανάγκες των μαθητών του.

Το σχολείο στελεχώνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό (για τα μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνικής εκπαίδευσης), από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνική λειτουργό, σχολική νοσηλεύτρια, λογοθεραπεύτρια, φυσιοθεραπεύτρια) αλλά και από ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την εκπαίδευση, τη φροντίδα, την αξιολόγηση και την ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη τόσο των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους.

Το ωράριο λειτουργίας είναι 6 διδακτικές ώρες την ημέρα, σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.

Μπορούν να εγγράφονται και να παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού ή μαθητές που φοιτούν ήδη στο Γυμνάσιο. (Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι η αξιολόγηση και γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ της περιοχής). Η μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο γίνεται με μισθωμένα αυτοκίνητα από την Περιφερειακή Ενότητα.

Ο χρόνος φοίτησης είναι 4 χρόνια για το Γυμνάσιο και 4 χρόνια για το Λύκειο.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι:

  1. Τομέας Πληροφορικής με ειδικότητα: «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
  2. Τομέας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα: «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»

Σκοποί και στόχοι

Σκοπός του σχολείου είναι να υποστηρίξει και να βοηθήσει τους μαθητές που δεν μπορούν να τα καταφέρουν σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της γενικής εκπαίδευσης, λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Στόχος είναι τόσο η εκπαίδευση, όσο και η επαγγελματική εξειδίκευση των μαθητών σε κάποια από τις παρεχόμενες ειδικότητες. Πέρα όμως από την εκπαίδευση, το σχολείο έχει ως στόχο οι μαθητές να καταφέρουν να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόνομοι και λειτουργικοί γίνεται, ως ολοκληρωμένες, μοναδικές και ιδιαίτερες προσωπικότητες. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και με τη χρήση κατάλληλου διδακτικού και εποπτικού υλικού.

Το απολυτήριο του Γυμνασίου Ε.Α. είναι ισότιμο με αυτό των Γενικών Γυμνασίων.

Το απολυτήριο του Επαγγελματικού Λυκείου Ε.Α. είναι ισότιμο με αυτό των Γενικών ΕΠΑΛ και χορηγεί τίτλο επιπέδου 4 στην ειδικότητα που παρακολούθησε ο μαθητής.

Αποφοιτώντας ένας μαθητής από το ΕΝΕΕΓΥΛ θα είναι κατάλληλα καταρτισμένος τεχνικά, ώστε να μπορέσει να βγει στην αγορά εργασίας. Επίσης, σε διάφορες προκηρύξεις, προβλέπεται συγκεκριμένη ποσόστωση για αποφοίτους σχολείων της ειδικής αγωγής.

Follow us on Social Media