Ειδικότητες και μαθήματα

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Στο ΕΝΕΕΓΥΛ Σοφάδων έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν οι παρακάτω δύο ειδικότητες:

  1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  2. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 – – Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥΛ – –

ΦΕΚ 4037 τΒ 02-09-2021

ΦΕΚ 5662_τΒ_26092023 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

 

– – Λυκείου ΕΝΕΕΓΥΛ – –

ΦΕΚ_3791_τΒ_03/09/2018

και ΦΕΚ 4140 τΒ 20-09-2018 (ΔΙΟΡΘΩΣΗ)

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΕΚ 111 12/06/2020

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 5110 τΒ 17-08-2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 5120 τΒ 17-08-2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 5139 τΒ 18-08-2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΕΚ 4902 τΒ 03-08-2023

 
Ω.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
  ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄
Γλωσσική Διδασκαλία 3 2 2 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2 1 1 1
Αρχαία Ελλ. Κείμενα από μετ. 2 2 2 2
Μαθηματικά 3 3 3 3
         
Φυσική 1 1 2 1
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1 1
Γεωγραφία 1 1 1
Οικ. Οικονομία 2
Ιστορία 2 2 1 1
Κοιν. και Πολιτική Αγωγή 1 1
Θρησκευτικά 2 2 1 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1 1 1 1
Γαλλικά / Γερμανικά
Φυσική Αγωγή 2 2 2 2
Τεχνολογία 1 2 2 2
Πληροφορική 1 2 2 2
Μουσική/Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1
Καλλιτεχνικά 1 1 1 1
ΣΕΠ (1Θ+1Ε) (1Θ+2Ε) (1Θ+4Ε) (1Θ+4Ε)
Ζώνη Δημ. Δραστ. 2 2 2 2
Εργαστήριο Δεξιοτήτων 1 1 1 1

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ω.Π. ΛΥΚΕΙΟΥ   
                                                           Σύνολο Ωρών ανά Τάξη  
  ΤΑΞΗ Α’ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄
Μαθήματα Γενικής Παιδείας 20 15 15 10
Μαθήματα Προσανατολισμού 4  –
Μαθήματα Επιλογής 6  –  –
Μαθήματα Τομέα 15 15
Μαθήματα ειδικότητας 20
Σύνολο Ωρών: 30 30 30 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ  
  ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Δ΄
Νέα Ελληνικά 4 3 3 3
Άλγεβρα 3 2 2 2
Γεωμετρία 1 1 1 1
Φυσική 2 1 1 2
Χημεία 1 1  1
Βιολογία 1
Θρησκευτικά 1
Ιστορία 1
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2 1 1 1
Φυσική Αγωγή 1 1 2
Πολιτική Παιδεία 1
Πληροφορική 2 1 1 1
ΣΕΠ Ασφ.& Υγεία στο Χώρο Εργ. 2
Ζώνη Δημ. Δραστ. 2 3
Σύνολο Ωρών: 20 15 15 10

Μαθήματα Προσανατολισμού (Μόνο για την  Α’  Τάξη)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΡΕΣ
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 2
Σύνολο Ωρών: 4

Μαθήματα Επιλογής (Μόνο για την Α’  Τάξη)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ
Αγωγή Υγείας 2
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής 2
Αρχές Μηχανολογίας 2
Αρχές Οικονομίας 2
Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
Σύνολο Ωρών από επιλογή: 6

(Επιλογή 3 μαθημάτων από τα παραπάνω, ανάλογα με τους Τομείς που λειτουργούν στη Σχολική Μονάδα)

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)    
ΜΑΘΗΜΑ    ΩΡΕΣ
Βασικά Θέματα Πληροφορικής (Θ) 3
Βασικά Θέματα Πληροφορικής (Ε) 3
Λειτ. Συστ. και Ασφ. Πληρ. Συστημάτων (Θ) 2
Λειτ. Συστ. και Ασφ. Πληρ. Συστημάτων (Ε) 3
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (Θ) 1
Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων και Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού (Ε) 2
Αγγλικά Τομέα (Θ) 1
ΣΥΝΟΛΟ   15

 

ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ:   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)    
ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (Θ) 1
Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών (Ε) 3
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (Θ) 2
Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών (Ε) 2
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων (Ε) 3
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Θ) 1
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Ε) 1
Δίκτυα Υπολογιστών (Θ) 1
Δίκτυα Υπολογιστών (Ε) 1
ΣΥΝΟΛΟ   15

 

ΤΑΞΗ Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤ.:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ.)    
ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Θ) 3
Προγραμματισμός Υπολογιστών (Ε) 2
Δίκτυα Υπολογιστών (Θ) 3
Δίκτυα Υπολογιστών (Ε) 2
Πληροφοριακά Συστ. σε Επιχ. και Οργανισμούς (Θ) 1
Συστ. Διαχ. Βάσεων Δεδ. και Εφαρμ. τους στο Διαδίκτυο (Ε) 3
Ειδ. Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολ. (Ε) 3
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμ. (Ε) 3
ΣΥΝΟΛΟ   20

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΤΑΞΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΠ., ΤΡΟΦ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛ.)    
ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ
Φυτική Παραγωγή (Θ) 2
Φυτική Παραγωγή (Ε) 3
Ζωική Παραγωγή (Θ) 2
Ζωική Παραγωγή (Ε) 2
Τεχνολογία Τροφίμων (Θ) 2
Τεχνολογία Τροφίμων (Ε) 3
Αγγλικά Τομέα (Θ) 1
ΣΥΝΟΛΟ   15

           

ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΠ., ΤΡΟΦ. & ΠΕΡΙΒΑΛΛ.)    
ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ
Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Θ) 1
Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Ε) 2
Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης (Θ) 3
Περιβάλλον και Γεωργία (Θ) 1
Περιβάλλον και Γεωργία (Ε) 2
Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων καιΓεωργικά Μηχανήματα (Θ) 1
Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων καιΓεωργικά Μηχανήματα (Ε) 1
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (Θ) 2
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας (Ε) 2
ΣΥΝΟΛΟ   15

  

ΤΑΞΗ Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)    
ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις (Θ) 3
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας (Θ) 3
Δενδροκομία – Αμπελουργία (Θ) 2
Δενδροκομία – Αμπελουργία (Ε) 2
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Κηπευτικές Καλλιέργειες (Θ) 2
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας – Κηπευτικές Καλλιέργειες (Ε) 2
Αρδεύσεις Καλλιεργειών (Θ) 1
Αρδεύσεις Καλλιεργειών (Ε) 2
Φυτοπροστασία (Θ) 1
Φυτοπροστασία (Ε) 2
ΣΥΝΟΛΟ   20
Follow us on Social Media